Marina Doder

Šef komercijalnog sektora
Francusko-srpska privredna komora

Bilateral Meetings

  • Tuesday 11:30-13:00
  • Tuesday 14:00-17:00
1555662934_SIGNE.png
DescriptionFrancusko-srpska privredna komora (CCIFS) osnovana je 2005. kao poslovni klub, da bi 2009. godina dobila status Komore kada je postala članica Međunarodne Unije francuskih privrednih komora (CCI France International). Aktivnosti Komore usmerene su na animaciju francusko-srpske poslovne zajednice. Udruženje okuplja skoro sva francuska preduzeća koja su prisutna na lokalnom tržištu, a njih je oko 100. Za svoje članove, CCIFS organizuje brojne aktivnosti omogućavajući im na taj način da šire mrežu kontakata i razvijaju saradnju sa poslovnim partnerima. Svakog meseca, Komora je organizator različitih poslovnih događaja; mesečnih okupljanja članova, radionica i obuka, radnih ručkova na kojima se diskutuje o aktuelnim privrednim temama u prisustvu visokih zvaničnika, različite susrete privrednika...Komora posvećuje veliku pažnju negovanju autentične francuske kulture i ekspertize, pa u tom cilju svake godine organizuje Gala veče i Francusku nedelju. Drugi vid aktivnosti vezan je za podršku preduzećima iz Francuske koja su zainteresovana za srpsko tržište i za koje Komora izrađuje studije tržišta, liste potencijalnih partnera, klijenata, distributera, organizuje poslovne misije i susrete sa lokalnim preduzećima. Pored individualnih poseta preduzeća, Komora organizuje i grupne poslovne posete francuskih privrednika.
Organization Type Other
Phone0113348351
CountrySerbia
CityBeograd, Kosovska 10 Google map
Areas of Activities

Innovative technologies in agriculture